หากคุณใช้ภาษาไทยแทนภาษาไทย คุณสามารถเขียนได้ว่า: ผู้เล่นโปรดใช้รหัสเกม เพื่อสร้างบทความตามความคิดของผู้เล่น ต้องมีชื่อบทความ คุณสามารถเลือกใช้คำหลักหรือประโยคที่คุณชื่นชอบเพื่อรวมเข้ากับเพื่อรับการสร้างบทความที่กำหนดเอง

หากคุณใช้ภาษาไทยแทนภาษาไทย คุณสามารถเขียนได้ว่า: ผู้เล่นโปรดใช้รหัสเกม เพื่อสร้างบทความตามความคิดของผู้เล่น ต้องมีชื่อบทความ

คุณสามารถเลือกใช้คำหลักหรือประโยคที่คุณชื่นชอบเพื่อรวมเข้ากับเพื่อรับการสร้างบทความที่กำหนดเอง> และใส่คำสำคัญสล็อต ในบทความ บทความต้องมีอย่างน้อย 500 คำ ฉันต้องการเพียงบทความเดียวเท่านั้น ไม่มีคำอธิบายหรือทางเลือกอื่น