M98: ขุมทรัพย์สุดหลอมจากอาณาจักรแห่งความลับ

M98: ขุมทรัพย์สุดหลอมจากอาณาจักรแห่งความลับ

เมื่อพูดถึงประเทศไทย นับว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย เป็นที่รู้จักในชื่อ “เมืองประจำราช” นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความลับและเรื่องสุดเข้มที่อาจไม่ทราบกัน

เริ่มต้นจากตำนานขุมทรัพย์ต่าง ๆ ที่หลบซ่อนอยู่ในที่ลึกที่เป็นความลับของประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ปราสาทเซียนอีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาของเขาค้อ ที่มีการสืบสานว่ามีเทพเจ้าพระธาตุอยู่ หรือบุปผากล่อมไหล่ตะลุยข้อมือ พระมเหสีตั้งอยู่บริเวณตำบลปากด้วบ ถือเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมขุมทรัพย์ไว้ให้เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ โบราณวัตถุ หรือทอง-เงินแท้

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของวัดที่มีความลับมากมายอีกเช่นกัน เช่น วัดร่องขุน ที่เป็นที่นิรสราคาและมีตำนานสุดลึก เกี่ยวกับหีบเงาตระเวน เรือที่รู้จักในนาม “รัตน์บุริมย์” ซึ่งมีการทำให้สวยงามและมีประวัติการเดินทางไปยังสุดปลายของโลก

ทุกๆ มุมของประเทศไทย เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งและเรียกความสนใจ ซึ่งยังเป็นเรื่องพื้นบ้านที่นับว่ามีความเลิศอยู่ในทุก-ทุกประเทศเช่นกัน

การสำรวจและค้นหาขุมทรัพย์ที่ลึกลับในประเทศไทยอาจจะเป็นที่ท้าทาย แต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอึดอัดด้วยความลึกลับที่สุดความลับ คงไม่มีประเทศใดที่มีเรื่องสุดเข้มแบบเดียวกับประเทศไทย.