จงสร้างความมินิยอยในเกมด้วยชื่อ 22win!

22win! เกมที่ความสนุกสนานไม่มีวันหมด ที่ทุกคนต้องเข้าใจกฎข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเริ่มสนุก มาเริ่มกันเลย!

1. การเล่นเกม 22win! ผู้เล่นต้องเข้าใจและยอมรับกฎกติกาทั้งหมดที่กำหนดไว้ในประเทศไทย
2. การใช้งานสาระสำคัญในเกมต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
3. ผู้เล่นต้องมีอายุตามกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือการโกงใด ๆ ในเกม 22win!
5. ผู้เล่นต้องเก็บรหัสผ่านส่วนตัวไว้เป็นความลับและห้ามให้ผู้อื่นรู้
6. การใช้คำหยาบ หรือทำให้ผู้เล่นคนอื่นรู้สึกไม่สบายหรือก่อกวน จะถูกห้ามเข้าใช้งานเกมต่อไป
7. บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นต้องใช้ด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามให้ผู้อื่นใช้
8. การโอนเงินหรือสิ่งของใดๆ ในเกม 22win! ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเกม
9. ห้ามทำให้ระบบเกมเสียหาย หรือใช้วิธีการเจ้าหน้าที่
10. ต้องการเกมให้กาญจนและต้องกติกาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
11. ผู้เล่นต้องไม่ใช้สารติดตำหนิหรือซึมเซาหรือใช้ยาหรือสำลักหรือสารพิษ
12. ห้ามใช้วัสดุสำคัญของบริษัทเอใดๆ หรือวัสดุอื่นไปในเกม
13. ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 22win!
14. ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามและเคารพการสัญญาทุกประการในเกม
15. ห้ามเผาใช้หรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่น
16. ห้ามกระทำการหลอกลวงจากผู้เล่นคนอื่น
17. งดใช้คำพูดหรือการกระทำที่เสียดสีหรือไม่เหมาะสมในเกม
18. ผู้เล่นต้องไม่ปฏิบัติบุคคลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
19. จำกัดและห้ามใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องและเกินความจำเป็น
20. ห้ามใช้กิจกรรมใดๆ ที่คุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของบุคคลอื่น
21. ไม่สามารถทำให้ระบบเกม 22win! ขัดข้องในยุคสมัย
22. เล่นเสียเงินโดยไม่ดำเนินการผิดกฎกติกาใดๆ ในประเทศไทย

22win! หวังว่าทุกคนจะมีความสนุกสนานและฟินไปที่สุดกับเกมที่ทุกคนรักในประเทศไทย!